Sản phẩm

Menu

Hotline: 0965639039

Sản phẩm

Hoa Bibi Hồng

1,050,000 đ

Blue rose

2,500,000 đ

Bibi ống kem

2,000,000 đ

Bibi xanh nhập

1,200,000 đ

Bình hoa Ecuador Spirit + celeste

5,200,000 đ (5,400,000 đ)

Ecuador- Exployer

650,000 đ (700,000 đ)

Ecuador- Heart

5,800,000 đ (6,000,000 đ)

Ecuador Moody Blues

2,900,000 đ (3,000,000 đ)

Hoa bó cẩm tú cầu mix

2,200,000 đ (2,200,000 đ)

Hoa bó Manta

1,500,000 đ

Hoa bó nơ mix

2,000,000 đ

Hoa bó mao lương nhập khẩu

3,600,000 đ (3,600,000 đ)

Hoa hộp tulip

1,600,000 đ

Hoa bó mix

2,000,000 đ

Hoa bó

900,000 đ (1,000,000 đ)

Hoa bình thiết kế sang trọng

3,500,000 đ (3,600,000 đ)

Hoa hộp trái tim

3,400,000 đ (3,500,000 đ)

Hoa bó đỏ đà lạt big size

2,500,000 đ (2,500,000 đ)

Hoa hộp cam freespirit

1,700,000 đ (1,700,000 đ)

Hoa bó hồng tím

1,500,000 đ (1,500,000 đ)

Hoa bó ohara

1,500,000 đ (1,500,000 đ)

Hoa bó tiền

2,000,000 đ

Mẫu đơn mix

1,600,000 đ

Hoa Bó ohara

1,500,000 đ

Hoa hong LonDon+ tien

1,400,000 đ (1,500,000 đ)

Hoa tiền 200k mix baby trắng

1,700,000 đ (1,800,000 đ)

Hoa hồng đỏ Ecuador

3,500,000 đ (3,800,000 đ)

Hộp hoa bibi 7 màu size L

1,700,000 đ (1,800,000 đ)

Hoa bibi mix hồng trắng

1,700,000 đ (1,800,000 đ)

Lãng hoa chúc mừng

10,500,000 đ (12,000,000 đ)

Lan hồ điệp trắng mix hồng

2,000,000 đ (2,100,000 đ)

Lan Hồ Điệp xuất khẩu

3,500,000 đ (3,700,000 đ)

Lan hồ điệp

3,200,000 đ (3,500,000 đ)

Lan Hồ Điệp xuất khẩu

1,800,000 đ (2,000,000 đ)

Kệ hoa tang

1,900,000 đ (2,000,000 đ)

Lãng hoa tang

1,900,000 đ (2,000,000 đ)

hoa bó côn minh

1,200,000 đ

Hoa bó toffe

1,900,000 đ

hoa bó mix

900,000 đ

hoa giỏ mix

600,000 đ

hoa bó

1,300,000 đ

hoa bó mix

1,100,000 đ

hoa bo mix

1,200,000 đ

hoa bo capuchino

1,300,000 đ

hoa bo ohara

800,000 đ

Hoa bó vàng

1,200,000 đ

Hoa cắm bình

3,200,000 đ

Bình hoa Ohara

2,000,000 đ

Bình hoa cam

2,500,000 đ

Hộp hoa Mix lan

2,500,000 đ

Hộp hoa Christa

2,400,000 đ

Hộp hoa 2 màu

3,500,000 đ

Hoa hộp Ohara

1,300,000 đ

Hộp bibi hồng

1,200,000 đ

Giỏ hoa vàng

1,000,000 đ

Toffe nhập XL

3,000,000 đ

Hồng nhập ohara

700,000 đ (900,000 đ)

Hồng kem dâu size S

680,000 đ (750,000 đ)

Hồng Freespirit

2,500,000 đ

Hồng đỏ size S

600,000 đ (700,000 đ)

Hồng cam size M

2,500,000 đ

Hồng cam nhập

3,000,000 đ

Hồng cam

1,900,000 đ

Funcy Cake

1,300,000 đ

Christa

1,500,000 đ

Hoa hồng xanh

2,500,000 đ

Bibi tím nhập

1,200,000 đ
Thi Mẹ Flowers
0
1
icon_zalod
images